informační systém


Informační systém pro GymnáziumZUŠ Pavla Křížkovského je postaven na skriptovacím jazyce PHP, databázovém systému MySQL a značkovacím jazyce XHTML. Doplňkové funkce zajišťuje JavaScript a pluginy postavené na frameworku jQuery. Systém byl vyvíjen s ohledem na přání uživatelů i poslední trendy v oblasti webových technologií.

Grafické rozhraní

Na grafický design editačního rozhraní jsou často kladeny zcela jiné požadavky, než na design běžné internetové prezentace. Zde nejsme v roli běžného konzumenta obsahu, zde se aktivně podílíme na jeho tvorbě.

grafické rozhraní systému - ukázka animace

V rámci editačních nabídek musíme opakovaně ovládat mnoho různých funkcí. Kontrolovat výpisy, editovat a vytvářet položky rozličných parametrů. Kreativní návrh se může na první pohled zdát atraktivní, pracujeme-li však s takovým rozhraním opakovaně, může se rychle „okoukat“. V mnoha případech proto dáváme přednost kompromisu. Vyžadujeme na první pohled hezké a zároveň přehledné – kompaktní rozhraní, které nám ušetří mnoho nadbytečných pohybů myší.

Design uživatelského rozhraní jsem proto navrhl s ohledem na maximální využitelnost místa, uživatelský komfort a přehlednost.

Uživatelé

Stěžejní část systému tvoří správa uživatelů. Zde lze nastavit vedle obligátních položek jako login, heslo a email další údaje jako je vyučovaný obor, škola, předměty a tituly.

Veškerá data využívají ostatní moduly jako například editace a tvorba rozvrhů nebo osobní nastavení a profily uživatelů. V rámci osobního nastavení lze měnit přihlašovací údaje a zobrazit osobní rozvrh, je-li zadán. Profil uživatele umožňuje vložit textové informace uživatele / pedagoga a volitelně i jeho fotografii. Uživatelské profily jsou zobrazovány podle jednotlivých kritérií (vyučovaný obor, škola) na jednotlivých webech.

Management novinek a informací

Management novinek a informací ve škole začleňují informace pro rodiče, soutěžní úspěchy, jídelní lístek, aktuálně, kalendář a články.

Aktuálně zobrazuje probíhající akce včetně podrobného popisu. Akcím lze přiřazovat textové či obrázkové přílohy. Kalendář zobrazuje akce trvale, je možné zobrazit je podle jednotlivých dnů, měsíců nebo let. Jednotlivé akce lze exportovat do otevřeného .ics formátu pro import do jiných aplikací jako je MS Outlook či Google Calendar.

Aplikace články slouží pro publikaci článků. Text i fotografie mohou vkládat, tak jako u ostatních aplikací, pouze uživatelé s příslušným oprávněním.

V rámci dlouhodobých úspěchů jsou nejen rodiče ale i potencionální uchazeči o studium informováni prostřednictvím soutěžních úspěchů. Jídelní lístek přehledným způsobem zobrazuje aktuální jídelníček s možností formátování nabídky jídel podle jednotlivých týdnů v roce.

Multimédia

Multimédia jsou zastoupena nabídkami galerií a projektů umožňující správu a modifikaci alb/projektů a jejich fotografií, textů, mp3, YouTube videí a pdf dokumentů.